Najbliższa rodzina Jana Pawła IIOkazuje się, że wciąż poznajemy nieznane dotąd fakty dotyczące matki Jana Pawła II. Przybliżył je pochodzący z Kęt ks. Czesław Chrząszcz, doktorant z Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Czego dotyczyły odkrycia, których dokonał Ksiądz w dokumentach parafialnych w Krakowie?

Odkrycie” - to może trochę za duże słowo. Udało się odnaleźć zapis w księdze chrztów parafii św. Mikołaja w Krakowie, z którego wynika, że Emilia Kaczorowska została ochrzczona 13 kwietnia 1884 roku. Jej rodzice mieszkali wówczas w kamienicy przy ul. Starowiślnej 16. Dotychczas nie była znana data chrztu matki Papieża Jana Pawła II. Ponadto, z tego zapisu wynika, że Emilia Kaczorowska urodziła się 26 marca 1884 roku w Krakowie, a nie w Białej, jak dotąd podawały różne źródła.

Co skłoniło Księdza do zainteresowania się dziejami rodziny Wojtyłów?

Poproszono mnie, żebym odnalazł jak najwięcej faktów dotyczących rodziców Jana Pawła II, głównie ich zaślubin. Mnie zainteresowała szczególnie Jego matka i jej rodzina.

Czy będzie Ksiądz kontynuował swoje poszukiwania?

Czas pokaże. Ale tu gorący apel do osób, które pasjonują się postacią Jana Pawła II: zdecydowanie warto odszukiwać i zachowywać fotografie oraz dokumenty, które dotyczą Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Jego rodziny, życia, i posługiwania na naszych terenach. Warto też docierać do osób, które się z Nim spotkały, aby utrwalić ich wspomnienia, póki jeszcze czas. Dla przyszłych pokoleń będą to świadectwa bezcenne. Pozwolą lepiej poznać Jego osobowość taką nieformalną jako kapłana, biskupa, kardynała i Papieża.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

* * *

Niemniej cennym odkryciem szczyci się Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, o którym można przeczytać na jego stronie internetowej:

Ustalono, że siostra Jana Pawła II Olga Wojtyłówna urodziła się i zmarła tego samego dnia: 7 lipca 1916 r. Dane te udokumentowane są w dwóch wiarygodnych źródłach, niezauważonych dotąd przez biografów papieskich. W wyniku ustaleń wiadomo, że siostra Papieża urodziła się w Białej, a na drugie imię miała Maria.  

Do odkrycia doszło podczas prac zespołu scenariuszowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Zespół tworzą: dr Paweł Skibiński, dyrektor placówki, Janusz Kotański oraz Grzegorz Polak. „Kiedy przeglądaliśmy kserokopie dokumentów wojskowych w języku niemieckim, w których zapisano przebieg drogi służbowej Karola Wojtyły-seniora, uwagę zwróciły napisy: geboren i gestorben. Przy obu widniała identyczna data: 7 lipca 1916 r.” – relacjonuje Grzegorz Polak. W rubryce obok zauważono zapis: Tochter Olga Maria (córka Olga Maria). Przy bliższym przyjrzeniu się dokumentowi okazało się, że obok dat urodzin i śmierci, w rubryce oznaczonej klamrą, znajdowała się adnotacja, z której wynikało, że Karol Wojtyła-senior przedłożył swojej jednostce dokument dotyczący córki Olgi Marii, wydany przez katolicką parafię w Białej. Wszystko wskazywało na to, że daty te odnoszą się do siostry papieża.

Żeby nie było wątpliwości, skonsultowano się z osobami  znającymi język niemiecki. Dane te należało również zweryfikować w rodzinnej parafii Karola Wojtyły-seniora, czyli w Białej (obecnie Bielsko-Biała). W księdze chrztów nie było żadnej informacji, co oznaczało, że siostra Papieża mogła zostać nie ochrzczona przez księdza. Wszystko wyjaśniał zapis w „Liber mortuorum” (księdze zmarłych) informujący pod datą 7 lipca 1916,  że tego dnia zmarła Olga Maria Wojtyła, córka Karola i Emilii. Z zapisu wynika, że siostra Papieża żyła zaledwie 16 godzin. Pogrzeb dziewczynki odbył się dwa dni później, 9 lipca, jednak w dokumentach parafialnych nie ma żadnych śladów stwierdzających, że została pochowana na bialskim cmentarzu, gdzie spoczywają dziadkowie papieża ze strony ojca. Zapisu w księdze dokonał prawdopodobnie ks. Władysław Mączyński (podpis nieczytelny). (…)