Tereny te są mi bardzo bliskie i dobrze znane,
moja własna rodzina wywodzi się właśnie z tych terenów.


Paraf. Jan Paweł II, Z katechezy po podróży apostolskiej do Polski, Watykan, 24 maja 1995