REGULAMIN KONKURSU

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt. „Karol Wojtyła –
Jan Paweł II – Był wśród nas!”


1. Wydawnictwo i Studio Filmowe ANIMA MEDIA diecezji bielsko-żywieckiej w Bielsku-Białej organizuje konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Był wśród nas!”. Konkurs organizowany jest z okazji 95 rocznicy urodzin, 10 rocznicy śmierci Papieża Polaka oraz 20 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do naszej diecezji.


2. Cele konkursu:

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej związki KAROLA WOJTYŁY-JANA PAWŁA II z miejscowościami należącymi do diecezji bielsko-żywieckiej.

5. Formą pracy ma być prezentacja multimedialna, opracowana w programie Microsoft Power Point i zapisana w formacie ppt lub pptx;


6. Warunki udziału w konkursie:


7. Kryteria oceniania prezentacji multimedialnej:

Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne prawo do zmiany niektórych treści regulaminu, a ocena komisji jest ostateczna.Pobierz kartę zgłoszeniową do konkursu

Copyright © 2015 Animamedia. All Rights Reserved.